ΜΟΝΑδΑ ΦΡΟΝΤΙδΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Asset 33Landing page

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Παρακολουθούµε και ενισχύουµε τον αγώνα του ανθρώπου να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα, να κοινωνικοποιηθεί, να διατηρήσει την αυτονοµία και την αξιοπρέπειά του.

Asset 33Landing page

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Αντιµετωπίζουµε τον άνθρωπο ως ολότητα στοχεύοντας πάντοτε στην εξασφάλιση της ψυχικής, σωµατικής, καθώς και νοητικής υγείας και ισορροπίας του.

Asset 33Landing page

ΦΡΟΝΤΙ∆Α & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη My Θάλπη, τα αγαθά της Φροντίδας, της Αποθεραπείας, της Κοινωνικοποίησης και της Αξιοπρεπούς ∆ιαβίωσης παραµένουν πολύτιµα, αλλά όχι ακριβά.

Asset 33Landing page

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Χτίστηκε ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων και Κινητικά Πασχόντων στα πλαίσια των απαραίτητων αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών.

Η My Θάλπη δεν είναι απλά ένα γηροκοµείο ή ένας οίκος ευγηρίας, είναι μία σύγχρονη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων!