• Ολοκληρωμένη διαβίωση για άτομα όλων των καταστάσεων υγείας
  • Επιστημονική επίβλεψη από επιστήμονες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων
  • Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες νοσηλείας, αποθεραπείας – αποκατάστασης & κοινωνικοποίησης
  • Ισορροπημένη και πλούσια σπιτική διατροφή
  • Δυνατότητα μακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσμης διαµονής
  • Φροντίδα & αξιοπρεπής διαβίωση σε ασυναγώνιστες τιμές
  • Προηγμένων στάνταρ σωματική φροντίδα, υγιεινή και καθαριότητα, απουσία ιατρογενών λοιμώξεων
  • Ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα ηλικιωμένων µε φροντίδα a la carte για άτομα µε νόσο Alzheimer
  • Ιατρείο μνήµης πρόληψης νόσου Alzheimer µε πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης ψυχοκοινωνικής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές μέσα στο πράσινο µε εύκολη πρόσβαση µε ΜΜΜ

Μιλάµε ανοικτά και χωρίς υπεκφυγές για την Τρίτη και Τέταρτη ηλικία

Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα και θα επικοινωνήσουµε µαζί σας το συντοµότερο δυνατό!